Jak przebiega proces rozwodowy?

Rozwój jest trudnym, niekiedy wręcz traumatycznym, doświadczeniem. W większości przypadków, jest on jednak niezbędny do zamknięcia pewnego rozdziału, co daje możliwość rozpoczęcia nowego etapu w życiu. By móc się do rozwodu dobrze przygotować, należy mieć świadomość etapów, które będą po sobie następować.

 

Przygotuj wniosek formalny z prawnikiem

Postępowanie rozwodowe ma swój początek wraz ze złożeniem pozwu przez jednego z małżonków. W następnej kolejności, pismo to jest sprawdzane pod kątem formalnym, na następnie przesyłane do drugiego małżonka, który ma 2 tygodnie na złożenie swojej odpowiedzi. W pismach złożonych do sądu powinny znajdować się roszczenia małżonków, informacje o podziale majątku oraz propozycja uregulowania kwestii opieki nad dziećmi.

Nie ma uniwersalnego wzoru sugerującego, jak takie dokumenty należy przygotowywać dlatego, aby mieć pewność, że niezbędne pisma będą wypełnione prawidłowo, zachęcamy do współpracy z naszą kancelarią specjalizującą się m.in. w pomocy przy rozwodach. Czas procesu rozwodowego uzależniony jest od pracy sądu i ustaleń między małżonkami i może trwać od kilku tygodni do wielu miesięcy lub nawet lat.

 

Rozwód może być z lub bez orzekania o winie

Zdarzają się sytuacje, kiedy rozwód można również otrzymać w czasie jednej, kilkudziesięciominutowej rozprawy. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy małżonkowie wspólnie zgadzają się na rozwód bez orzekania o winie oraz wspólnie ustalą zasady opieki nad ewentualnymi dziećmi.

Inaczej może wyglądać rozwód z orzeczeniem o winie. W tym przypadku sąd analizuje dowody świadczące o winie jednego z małżonków. Dochodzi także do przesłuchania świadków. W przypadku tego rodzaju rozpraw, niezbędna jest współpraca pary z adwokatem, który będzie mógł skutecznie chronić interesów swoich klientów.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm