kajdanki i młotek

Prawo karne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prawa karnego. Występujemy w charakterze obrońcy oskarżonego, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego. Każdorazowo dążymy do korzystnego dla Klienta zakończenia postępowania karnego. Staramy się uzyskać założone cele jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego przed wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu. W razie konieczności reprezentujemy Klientów przed Sądem wszystkich instancji oraz w postępowaniu apelacyjnym.

Udzielamy również porad prawnych z zakresu prawa karnego jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego. Służymy pomocą w przygotowywaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz w późniejszym czasie przygotowujemy wnioski dowodowe. Bierzemy czynny udział w przesłuchaniach, konfrontacjach czy wizjach lokalnych.


Mediacje w sprawach karnych

Mediacje w sprawach karnych mają na celu rozwiązanie problemu, powstałego w wyniku przestępstwa, za pomocą porozumienia się pokrzywdzonego i oskarżonego z udziałem mediatora. Mediacje mogą mieć znaczący wpływ na wymiar kary i niosą korzyści zarówno dla pokrzywdzonych, jak i oskarżonych. Pokrzywdzeni mogą wpłynąć na rozwiązanie danego problemu na ich warunkach oraz szybsze uzyskanie naprawienia lub zadośćuczynienia szkody. Z kolei dla oskarżonych jest to szansa na porozumienie się z pokrzywdzonym co do terminu i sposobu naprawienia szkody, a także zmniejszenia kosztów postępowania karnego. Podczas mediacji do naszych zadań, jako adwokatów, należy przede wszystkim doradztwo i ocena żądań drugiej strony odnośnie przepisów oraz skutków formalnoprawnych. Dbamy o to, aby nasi Klienci rozumieli informacje przekazywane im w toku mediacji. Rzetelnie przygotowujemy Klientów do uczestnictwa w postępowaniach mediacyjnych.