Upadłość konsumencka – Lublin

karty płatnicze

W naszej kancelarii adwokackiej w Lublinie zajmujemy się sprawami związanymi z upadłością konsumencką. Nasz zespół tworzą specjaliści, którzy dysponują rozległą wiedzą prawną uzupełnianą o aktualne zmiany i nowe rozwiązania. Do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny z pełnym zrozumieniem jego sytuacji i poszanowaniem interesu. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem klientów i renomą w środowisku. Mamy bogate doświadczenie w sprawach o upadłość konsumencką, dzięki czemu możemy podejmować się nawet trudnych przypadków. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego biura w Lublinie.

Zobacz również:

Oddłużanie i likwidacja zadłużenia.

Upadłość konsumencka – Lubelszczyzna

Świadczymy na Lubelszczyźnie usługi prawne w zakresie upadłości konsumenckiej. Pomagamy naszym klientom wyjść z zadłużeń, poprzez ogłoszenie upadłości.

Upadłość konsumencka umożliwia uregulowanie całości bądź części zadłużeń na podstawie stworzonego planu spłaty, a także umorzenie pozostałej części długów. Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą skorzystać konsumenci, czyli osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które są niewypłacalne.

W ramach świadczonych przez nas usług zajmujemy się:

  • dokładną analizą sprawy oraz sytuacji prawnej i finansowej klientów;
  • sporządzaniem i składaniem wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • reprezentacją Klientów w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Jak przebiega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka składa się z kilku etapów. W celu ogłoszenia upadłości należy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go w sądzie. Ważną kwestię stanowi dołączenie do wniosku dokumentów obrazujących źródło powstania długów.

Po otrzymaniu i przyjęciu wniosku przez Sąd ogłasza on upadłość dłużnika. W tym momencie dłużnikowi zostaje przyznany Syndyk, który jest odpowiedzialny za poinformowanie wierzycieli o możliwości zgłoszenia ich wierzytelności. Przejmuje on cały majątek upadłego i chroni go przed zniszczeniem, uszkodzeniem bądź zarekwirowaniem przez osoby postronne. Zajmuje się on również likwidacją przejętego majątku, czyli spieniężeniem, umożliwiającym spłacenie wierzycieli. Do zadań Syndyka należy również sporządzenie planu spłaty wierzycieli, którego realizacja nie może trwać dłużej niż 3 lata. W skrajnych przypadkach okres ten wydłużany jest do maksymalnie 7 lat.

W przypadku, gdy upadły nie dysponuje żadnym majątkiem i nie może wykonać planu spłaty, sąd od razu oddłuża go i na tym kończy się postępowanie.


Dokładność, sumienność, profesjonalizm