Władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka Lege Agere w Lublinie oferuje pomoc prawną w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Warto wiedzieć, że zakres władzy rodzicielskiej wchodzą prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci – sprawowanie opieki, reprezentowanie, zarządzanie majątkiem. Zgodnie z prawem dotyczy ona okresu od narodzin dziecka, aż do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletniości. Zajmujemy się sprawami o pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także postępowaniami o kontakt z dziećmi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców lub obojga to jeden ze sposób zadbania o dobro dziecka. Warto jednak zaznaczyć, że decyzja ta jest ostatecznością, a wykorzystywana jest w przypadku, gdy inne środki ochrony dziecka nie przyniosły odpowiedniego rezultatu. Możliwe jest również ograniczenie lub częściowe zawieszenie praw rodzicielskich. We wszystkich wymienionych sytuacjach zapraszamy na konsultację w naszej kancelarii.

Kiedy może nastąpić pozbawienie władzy rodzicielskiej?

  • W przypadku, gdy rodzice w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (np. głodzenie dzieci),
  • w przypadku, gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. stosują przemoc),
  • w przypadku, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. pobyt rodzica lub rodziców w więzieniu).

Zapraszamy do kontaktu!