mama z dziećmi siedząca na dywanie

Prawo rodzinne

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego. W ramach świadczonych przez nas usług przygotowujemy stosowne pisma, udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie, dogłębnie analizując problemy Klientów.

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach dotyczących:

  • rozwiązania małżeństwa (rozwodów oraz rozpoczęcia bądź zniesienia separacji);
  • ustanowienia, podwyższenia lub obniżenia alimentów oraz ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego;
  • władzy rodzicielskiej (sprawy o ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa oraz sprawy o zaprzeczenie ojcostwa i zaprzeczenie macierzyństwa);
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami (podział majątku wspólnego).


Jakie wyróżniamy podstawowe zasady prawa rodzinnego?

Zasady prawa rodzinnego są dyrektywami, sporządzonymi w celu ochrony całej rodziny oraz każdego jej członka z osobna. Prawo rodzinne stanowi część prawa cywilnego, która reguluje majątkowe i niemajątkowe kwestie stosunków rodzinnych.

Wśród nadrzędnych zasad prawa rodzinnego wyróżniamy:

  • zasadę równości małżonków, według której kobieta i mężczyzna mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia;
  • zasadę trwałości małżeństwa polegającą na tworzeniu warunków sprzyjających trwałemu pożyciu małżonków, a nie zawierania małżeństw pochopnych;
  • zasadę bezpieczeństwa losów dzieci, która określa, że władza rodzicielska musi być wykonywana w sposób uwzględniający dobro dziecka, a rozwiązanie małżeństwa może nastąpić tylko wtedy, gdy dobro dzieci nie stoi temu na przeszkodzie,
  • zasadę równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich z dziećmi zrodzonymi z małżeństwa.

 


Dokładność, sumienność, profesjonalizm