notes i laptop na biurku

Prawo cywilne

Nasza kancelaria świadczy szeroko rozwinięte usługi prawne z zakresu prawa cywilnego. Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem pism procesowych i pozostałych dokumentów. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania.

W ramach prawa cywilnego prowadzimy sprawy w zakresie prawa rzeczowego, spadkowego, odszkodowawczego oraz prawa umów. Są to m.in. sprawy dotyczące:

  • zasiedzenia nieruchomości,
  • zniesienia współwłasności,
  • ochrony dóbr osobistych,
  • podziału majątku,
  • pozwy i sprawy o zapłatę,
  • uzyskania odszkodowania za szkody oraz roszczeń z tytułu niewywiązania się z umowy.

Zajmujemy się również przygotowywaniem, analizowaniem i opiniowaniem umów. Dbamy o zabezpieczenie interesów naszych Klientów przed niepożądanymi skutkami błędnie skonstruowanych kontraktów.


Jakie są różnice pomiędzy postępowaniami cywilnymi a karnymi?

Największą różnicą pomiędzy postępowaniami cywilnymi a karnymi jest fakt, iż postępowania cywilne mają na celu rozwiązywanie spraw cywilnych, a postępowania karne służą do rozstrzygania spraw karnych. Obydwa rodzaje postępowań realizują różne normy prawne.

Celem postępowania cywilnego jest bezpośrednia ochrona sfery prawnej konkretnych podmiotów prawnych. Natomiast postępowanie karne dotyczy spraw jednostek naruszających obowiązujące zasady porządku prawnego i normy, które są objęte sankcjami karnymi.

Postępowania te mogą się łączyć w przypadku, gdy czyn przestępczy powoduje jednocześnie skutki w sferze stosunków z zakresu prawa cywilnego. Podstawowym przykładem jest kradzież. W momencie dokonania czynu karalnego sprawca zostaje postawiony przed sądem karnym, ale poszkodowany może dodatkowo ubiegać się przed sądem cywilnym o uzyskanie zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

 


Dokładność, sumienność, profesjonalizm