Prawo cudzoziemców

młotek ze złotą skuwką

Nasza kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cudzoziemców. Zapewniamy pomoc prawną zarówno cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i pracodawcom, którzy ubiegają się o zatrudnienie cudzoziemców w swojej firmie lub chcą przedłużyć pobyt i pracę już zatrudnionych pracowników.

Służymy profesjonalną pomocą w załatwianiu spraw urzędowych. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Doradzamy we wszystkich kwestiach dotyczących pobytu w naszym kraju oraz wybieramy najlepsze rozwiązania danego problemu. Pomagamy w sporządzaniu pism oraz reprezentujemy Klientów przed urzędami i sądami.

Świadczone przez nas usługi swoim zakresem obejmują pomoc prawną w:

 • rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
 • uzyskaniu zezwolenia na pracę;
 • uzyskaniu zezwolenia na pobyt;
 • uzyskaniu numeru PESEL oraz NIP;
 • uzyskaniu meldunku;
 • sprawach związanych z deportacją;
 • weryfikacji aktualnego statusu cudzoziemca;
 • wyborze sposobu zalegalizowania pracy.

Legalizacja pobytu obcokrajowców

W naszej kancelarii świadczymy pomoc prawną w procesie legalizacji pobytu obcokrajowców. Warto wiedzieć, że sam proces znacząco różni się w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca. Obywatele krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej mogą przebywać w Polsce do 3 miesięcy na podstawie posiadanego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. Natomiast obywatele pozostałych krajów będą potrzebować wizy, chyba że są uprawnieni do pobytu w ramach ruchu bezwizowego (wśród nich są posiadacze paszportu biometrycznego z m.in. Ukrainy, Serbii, Albanii, Mołdawii, czy Macedonii Północnej).

Proces legalizacji pobytu obcokrajowców wymaga złożenia wniosku o udzielenie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Należy złożyć go osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Warto jednak zaznaczyć, że złożenie wniosku może wymagać wcześniejszego umówienia wizyty w wydziale właściwym do spraw cudzoziemców w  urzędzie wojewódzkim lub jego delegaturze. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w procesie legalizacji pobytu obcokrajowców w Lublinie.

Tytuły pobytowe, na których podstawie można ubiegać się o uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce

 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wiz wydanych w celach: turystycznym, korzystania z ochrony czasowej oraz przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • na podstawie stempla w dokumencie podróży potwierdzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały – pobyt jest legalny aż do czasu wydania ostatecznej decyzji;
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;
 • w ramach ruchu bezwizowego.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm