Sprawa o zapłatę

Kancelaria Adwokacka Lege Agere w Lublinie świadczy pomoc w sprawach o zapłatę. Najczęściej dotyczą one wykonania zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych (m.in.: umów sprzedaży, najmu, umów na wykonanie usługi). Warto wiedzieć, że sprawy o zapłatę należą do grupy najczęściej toczących się przed sądami cywilnymi. W zależności od szczegółów danej sprawy (np. rodzaju zobowiązania, wysokości należności) można domagać się zapłaty w kilku trybach postępowania: zwykłym, upominawczym, uproszczonym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wszystkich zainteresowanych naszą pomocą prawną zapraszamy do kontaktu.

Pozew o zapłatę

W naszej kancelarii służymy pomocą na wszystkich etapach sprawy o zapłatę. W celu rozpoczęcia postępowania należy sporządzić pozew, w którym znajdować muszą się m.in. podstawowe dane stron, czy rodzaj trybu postępowania. Ta druga informacja jest szczególnie ważna, ponieważ wybór odpowiedniego trybu może zwiększyć szanse na uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania sprawy. Najczęściej wybierane jest postępowanie nakazowe ze względu na niskie koszty, szybkie działanie i brak wymogu przeprowadzenia rozprawy. W tym przypadku koniecznie jest dochodzenie konkretnej sumy pieniędzy lub świadczenia rzeczy zamiennych, a także posiadanie odpowiednich dowodów. Po więcej informacji zapraszamy na konsultację w naszej kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu!