Blog

podział majątku

Etapy podziału majątku

Domyślnym ustrojem majątkowym powstającym wraz z zawarciem małżeństwa jest wyodrębnienie majątków osobistych, na które składają się posiadane wcześniej dobra oraz majątku wspólnego, który będzie powiększał się o dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, a także otrzymywane należności np. z wynajmu posiadanych nieruchomości, wspólnych lokat czy papierów wartościowych. Małżonkowie mają jednak możliwość dokonania zmiany tego stanu rzeczy zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i przy jego zakończeniu w wyniku rozwodu przez podział majątku. W Lublinie pomoc w sprawach z tego obszaru zapewnia Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, jak może przebiegać podział majątku i co będzie istotne w takiej sytuacji.

Czytaj więcej

podział majątku po rozwodzie

Jak wygląda podział majątku przed i po rozwodzie?

Relacje majątkowe między małżonkami oraz byłymi małżonkami mogą być regulowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub zostać zmienione wskutek dokonania podziału majątku. W Lublinie sprawami z tego obszaru zajmuje się Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, jak wyglądają możliwości, jakie pojawiają się w obu tych przypadkach.

Czytaj więcej

alimenty

Sprawa o alimenty- krok po kroku

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoby, które są ze sobą spokrewnione, mają wobec siebie szereg różnych obowiązków, uzależnionych od rodzaju łączących je relacji. W przypadku rodziców i dzieci oraz współmałżonków, jedną z istotniejszych powinności będzie konieczność łożenia na utrzymanie swoich dzieci, osoby, z którą zawarło się związek małżeński, a w niektórych okolicznościach także swych rodziców. W razie, gdy osoba zobowiązana do utrzymywania swego krewnego uchyla się od tej konieczności, istnieje możliwość wystąpienia wobec niej do sądu z wnioskiem o przyznanie alimentów. W Lublinie pomocą w takich sprawach zajmuje się Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, kto może się o nie ubiegać i jak to wygląda w praktyce.

Czytaj więcej

rozmowa z dzieckiem

Jak wystąpić o alimenty na dziecko?

Samodzielne wychowywanie dziecka to duże wyzwanie wiążące się m.in. z poniesieniem znacznych kosztów finansowych. Niezależnie od stanu cywilnego, osoba przejmująca opiekę nad dzieckiem ma prawo oczekiwać wsparcia finansowego od drugiego rodzica. Wyjaśniamy, w jaki sposób należy się przygotować do wystąpienia o alimenty.

Czytaj więcej

proces rozwodowy

Jak przebiega proces rozwodowy?

Rozwój jest trudnym, niekiedy wręcz traumatycznym, doświadczeniem. W większości przypadków, jest on jednak niezbędny do zamknięcia pewnego rozdziału, co daje możliwość rozpoczęcia nowego etapu w życiu. By móc się do rozwodu dobrze przygotować, należy mieć świadomość etapów, które będą po sobie następować.

Czytaj więcej

prawnik siedzący przy stole

Jak wybrać odpowiedniego adwokata?

Rozwód, konflikt w rodzinie, próba odzyskania długu czy oskarżenie o przestępstwo to stresujące sytuacje, w których wymagane jest wsparcie prawnika. Ważne, by to była osoba nie tylko biegła w swoim fachu, lecz także wyrozumiała, godna zaufania i empatyczna. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, szukając właściwego adwokata.

Czytaj więcej

kobieta załamana rachunkami

Zobowiązania które nie mogą zostać objęte upadłością konsumencką

Myśląc o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej należy bardzo dokładnie przeanalizować strukturę swojego zadłużenia. Jest to o tyle istotna kwestia, że każde zadłużenie może zostać objęte upadłością konsumencką. 

Czytaj więcej

mężczyzna czytający dokumenty

Etapy postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej

Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest uwolnienie dłużnika od ciążących na nim zobowiązań finansowych, co często daje szansę na rozpoczęcie nowego rozdziału życia z czystą kartą. Z drugiej strony, dzięki postępowaniu, wierzyciele mają szanse odzyskać zaległe im należności. Dowiedz się, jak wygląda przebieg upadłości konsumenckiej.

Czytaj więcej

Dokładność, sumienność, profesjonalizm