Blog

słowo alimenty

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów?

Alimenty są formą wsparcia finansowego, która może być przyznawana osobom uprawnionym, które nie są w stanie samodzielnie utrzymać się. Najczęściej alimenty są wypłacane dzieciom przez rodziców, którzy nie mieszkają razem, zapewniając wsparcie finansowe dla pokrycia ich podstawowych potrzeb życiowych. Oprócz dzieci alimenty mogą być również przyznane współmałżonkom po rozwodzie, jeśli są w trudnej sytuacji materialnej i nie mogą samodzielnie zapewnić sobie odpowiedniego poziomu życia. W szczególnych przypadkach również inni bliscy krewni, tak jak rodzice czy dziadkowie, mogą ubiegać się o alimenty, jeżeli znajdują się w potrzebie i nie mogą liczyć na pomoc innych członków rodziny. Sprawami o alimenty w Lublinie zajmuje się kancelaria Lege Agere Jakub Mąkosa. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej

rozwód

Jak złożyć pozew o rozwód?

Formalne zakończenie związku małżeńskiego wymaga uzyskania orzeczenia o rozwodzie. By było to jednak możliwe, konieczne okaże się przejście przez całą procedurą sądową, która rozpoczyna się od prawidłowego przygotowania pozwu oraz złożenia go w sądzie okręgowym wraz z kompletem potrzebnych do uzyskania satysfakcjonującego wyroku dokumentów potwierdzających zaistnienie przywoływanych przez stronę okoliczności. Mimo tego, że obowiązujące przepisy nie wskazują na istnienie takiego obowiązku, najlepszą opcją stanie się skorzystanie przy jego tworzeniu ze wsparcia pełnomocnika, którym może być radca prawny bądź adwokat. W ten sposób można ustrzec się przed popełnieniem błędów mogących wpływać na późniejszy przebieg postępowania rozwodowego. W Lublinie pomoc w tym zakresie można uzyskać w Kancelarii Adwokackiej Lege Agere. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi tworzenia pozwu.

Czytaj więcej

worek pieniędzy i młotek

Wady i zalety upadłości konsumenckiej

Różne wypadki losowe oraz konsekwencje dokonywanych w życiu wyborów mogą sprawić, że zobowiązania zaciągnięte przez osobę fizyczną staną się na tyle duże, że uniemożliwią ich obsługę. Niezależnie od przyczyn, które doprowadziły do takiej sytuacji – często są to problemy zdrowotne, utrata pracy czy niepowodzenie biznesowe – istnieje możliwość poradzenia sobie z trudnościami dzięki możliwości wystąpienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W Lublinie pomoc prawną w sprawach tego rodzaju oferuje Kancelaria Adwokacka Lege Agere Adwokata Jakuba Mąkosy, zajmująca się również m.in. prawem cywilnym, rodzinnym oraz karnym, a także kwestiami związanymi z pobytem cudzoziemców na terenie naszego kraju. Przekonajmy się, czym jest upadłość konsumencka i sprawdźmy, co daje.

Czytaj więcej

podział majątku

Etapy podziału majątku

Domyślnym ustrojem majątkowym powstającym wraz z zawarciem małżeństwa jest wyodrębnienie majątków osobistych, na które składają się posiadane wcześniej dobra oraz majątku wspólnego, który będzie powiększał się o dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej, a także otrzymywane należności np. z wynajmu posiadanych nieruchomości, wspólnych lokat czy papierów wartościowych. Małżonkowie mają jednak możliwość dokonania zmiany tego stanu rzeczy zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i przy jego zakończeniu w wyniku rozwodu przez podział majątku. W Lublinie pomoc w sprawach z tego obszaru zapewnia Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, jak może przebiegać podział majątku i co będzie istotne w takiej sytuacji.

Czytaj więcej

podział majątku po rozwodzie

Jak wygląda podział majątku przed i po rozwodzie?

Relacje majątkowe między małżonkami oraz byłymi małżonkami mogą być regulowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego lub zostać zmienione wskutek dokonania podziału majątku. W Lublinie sprawami z tego obszaru zajmuje się Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, jak wyglądają możliwości, jakie pojawiają się w obu tych przypadkach.

Czytaj więcej

alimenty

Sprawa o alimenty- krok po kroku

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoby, które są ze sobą spokrewnione, mają wobec siebie szereg różnych obowiązków, uzależnionych od rodzaju łączących je relacji. W przypadku rodziców i dzieci oraz współmałżonków, jedną z istotniejszych powinności będzie konieczność łożenia na utrzymanie swoich dzieci, osoby, z którą zawarło się związek małżeński, a w niektórych okolicznościach także swych rodziców. W razie, gdy osoba zobowiązana do utrzymywania swego krewnego uchyla się od tej konieczności, istnieje możliwość wystąpienia wobec niej do sądu z wnioskiem o przyznanie alimentów. W Lublinie pomocą w takich sprawach zajmuje się Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, kto może się o nie ubiegać i jak to wygląda w praktyce.

Czytaj więcej

rozmowa z dzieckiem

Jak wystąpić o alimenty na dziecko?

Samodzielne wychowywanie dziecka to duże wyzwanie wiążące się m.in. z poniesieniem znacznych kosztów finansowych. Niezależnie od stanu cywilnego, osoba przejmująca opiekę nad dzieckiem ma prawo oczekiwać wsparcia finansowego od drugiego rodzica. Wyjaśniamy, w jaki sposób należy się przygotować do wystąpienia o alimenty.

Czytaj więcej

proces rozwodowy

Jak przebiega proces rozwodowy?

Rozwój jest trudnym, niekiedy wręcz traumatycznym, doświadczeniem. W większości przypadków, jest on jednak niezbędny do zamknięcia pewnego rozdziału, co daje możliwość rozpoczęcia nowego etapu w życiu. By móc się do rozwodu dobrze przygotować, należy mieć świadomość etapów, które będą po sobie następować.

Czytaj więcej

Dokładność, sumienność, profesjonalizm