kilka ułożonych obok siebie książek

Kompleksowa pomoc prawna

Nasza kancelaria zapewnia Klientom kompleksową pomoc prawną w zakresie różnych obszarów prawa. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, karnym, rodzinnym, prawie cudzoziemców oraz upadłości konsumenckiej. Zajmujemy się sporządzaniem analiz, opinii prawnych, a także projektów pism oraz umów. Weryfikujemy aktualny status wniosków oraz kontrolujemy terminy ich dostarczenia.

W ramach świadczonych przez nas usług reprezentujemy interesy Klientów przed sądami każdej instancji oraz organami wymiaru sprawiedliwości lub administracji publicznej. Pełnimy wówczas rolę obrońców, oskarżycieli posiłkowych oraz pełnomocników procesowych. Kontaktujemy się również w imieniu Klientów z urzędami.

 

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?

Podczas współpracy najważniejsze jest dla nas zdanie Klienta, dlatego nie wykonujemy żadnych czynności bez Państwa zgody. Każdorazowo po zapoznaniu się z daną sprawą i problemem prawnym wspólnie ustalamy strategię działania. W razie konieczności zmiany planu wszelkie modyfikacje uzgadniamy z Państwem. Stawiamy na działania przynoszące najwięcej korzyści w jak najkrótszym czasie.

W relacjach z Klientami stawiamy na szczerość oraz wzajemny szacunek i zaufanie. Od początku współpracy otrzymują od nas Państwo szczegółowe informacje odnośnie przebiegu sprawy. Nie naruszamy zaufania, jakim nas Państwo obdarzają.

Przed rozpoczęciem współpracy jasno określamy koszty całości usługi. Uzależnione są one od charakteru danej sprawy, stopnia skomplikowania oraz czasu, jaki musimy poświecić na rozwiązanie danego problemu.

 


Dokładność, sumienność, profesjonalizm