Sprawa o alimenty- krok po kroku

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoby, które są ze sobą spokrewnione, mają wobec siebie szereg różnych obowiązków, uzależnionych od rodzaju łączących je relacji. W przypadku rodziców i dzieci oraz współmałżonków, jedną z istotniejszych powinności będzie konieczność łożenia na utrzymanie swoich dzieci, osoby, z którą zawarło się związek małżeński, a w niektórych okolicznościach także swych rodziców. W razie, gdy osoba zobowiązana do utrzymywania swego krewnego uchyla się od tej konieczności, istnieje możliwość wystąpienia wobec niej do sądu z wnioskiem o przyznanie alimentów. W Lublinie pomocą w takich sprawach zajmuje się Kancelaria Adwokacka Lege Agere. Przekonajmy się, kto może się o nie ubiegać i jak to wygląda w praktyce.

 

Kto może wystąpić o alimenty?

O alimenty może ubiegać się rodzic, sprawujący opiekę nad wspólnym dzieckiem, które nie uzyskało jeszcze możliwości samodzielnego zarobkowania. Uprawnienie to przysługuje rodzicom wobec zarabiających już dzieci, o ile rodzic znalazł się w sytuacji niedostatku, a więc nie może zaspakajać swoich potrzeb materialnych we własnym zakresie. Alimenty należą się byłemu współmałżonkowi. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie i uznania za niewinnego rozpadu pożycia istnieje możliwość ubiegania się o alimenty w razie pogorszenia swojej sytuacji materialnej wskutek rozwodu. Jeżeli kwestia ta nie była badana, albo dana osoba nie została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, istnieje możliwość zwrócenia się z takim wnioskiem w razie znalezienia się w sytuacji niedostatku.

 

Jak wygląda procedura występowania o alimenty?

Do uzyskania alimentów konieczne jest dojście z drugą stroną do porozumienia i spisanie stosownej umowy albo skierowanie sprawy na drogę sądową. W takim przypadku nieodzowne stanie się przygotowanie pozwu oraz określenie w nim swych żądań i przedstawienie argumentów na ich poparcie, które będą dowodziły np. wysokości kosztów utrzymania dziecka, obniżenia standardu życia lub znalezienia się w sytuacji niedostatku. Sformułowanie odpowiedniego pisma procesowego i reprezentowanie podczas postępowania najlepiej zlecić doświadczonej kancelarii prawnej.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm