Wady i zalety upadłości konsumenckiej

Różne wypadki losowe oraz konsekwencje dokonywanych w życiu wyborów mogą sprawić, że zobowiązania zaciągnięte przez osobę fizyczną staną się na tyle duże, że uniemożliwią ich obsługę. Niezależnie od przyczyn, które doprowadziły do takiej sytuacji – często są to problemy zdrowotne, utrata pracy czy niepowodzenie biznesowe – istnieje możliwość poradzenia sobie z trudnościami dzięki możliwości wystąpienia o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W Lublinie pomoc prawną w sprawach tego rodzaju oferuje Kancelaria Adwokacka Lege Agere Adwokata Jakuba Mąkosy, zajmująca się również m.in. prawem cywilnym, rodzinnym oraz karnym, a także kwestiami związanymi z pobytem cudzoziemców na terenie naszego kraju. Przekonajmy się, czym jest upadłość konsumencka i sprawdźmy, co daje.

 

Kiedy jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd na wniosek zainteresowanego. Warunkiem rozpoczęcia postępowania jest znalezienie się w sytuacji uniemożliwiającej regulowanie swoich zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy opłacania rachunków, a zaległości wynoszą przynajmniej trzy miesiące. Występujący o stwierdzenie upadłości musi też nie być w stanie utrzymywać siebie ani swej rodziny. Należy pamiętać, że kolejne ogłoszenie upadłości jest możliwe dopiero po okresie 10 lat.

 

Co daje upadłość konsumencka?

Osoba, która skorzystała z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, uzyskuje ochronę przed wierzycielami, a także ma sposobność do spłaty swoich należności na zasadach określonych przez sąd. Zwykle część zobowiązań zostaje w całości lub w pewnym stopniu umorzona. Oznacza to wyjście z długów i rozpoczęcie kolejnego etapu życia „z czystą kartą”. Warto jednak pamiętać, że upadłość to również konieczność pozbycia się posiadanego majątku, w tym nieruchomości, które są spieniężane na poczet istniejących długów oraz przejścia przez wszystkie formalności związane z procedurą jej ogłaszania. Co ważne, po zakończeniu postępowania upadły zatrzymuje część środków ze sprzedaży swoich aktywów, co pozwala mu na opłacenie kosztów najmu mieszkania przez okres od roku do dwóch lat.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm