Jak złożyć pozew o rozwód?

Formalne zakończenie związku małżeńskiego wymaga uzyskania orzeczenia o rozwodzie. By było to jednak możliwe, konieczne okaże się przejście przez całą procedurą sądową, która rozpoczyna się od prawidłowego przygotowania pozwu oraz złożenia go w sądzie okręgowym wraz z kompletem potrzebnych do uzyskania satysfakcjonującego wyroku dokumentów potwierdzających zaistnienie przywoływanych przez stronę okoliczności. Mimo tego, że obowiązujące przepisy nie wskazują na istnienie takiego obowiązku, najlepszą opcją stanie się skorzystanie przy jego tworzeniu ze wsparcia pełnomocnika, którym może być radca prawny bądź adwokat. W ten sposób można ustrzec się przed popełnieniem błędów mogących wpływać na późniejszy przebieg postępowania rozwodowego. W Lublinie pomoc w tym zakresie można uzyskać w Kancelarii Adwokackiej Lege Agere. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi tworzenia pozwu.

 

Co należy umieścić w pozwie rozwodowym?

W pozwie rozwodowym powinny się znaleźć dane osoby, która wnosi o orzeczenie rozwodu, określanej jako powód, a także jej współmałżonka, nazywanego pozwanym. Nie obejdzie się też bez wskazania, że powód domaga się orzeczenia rozwodu. W pozwie można też zaznaczyć, że wnosi się o odstąpienie od orzekania o winie. W sytuacji, gdy takie oświadczenie znajdzie się w odpowiedzi strony pozwanej lub zostanie ono przedstawione składowi orzekającemu, żądanie będzie uwzględnione, co wpłynie na znaczące przyspieszenie postępowania. Jeżeli małżeństwo wychowuje wspólne dzieci, w pozwie można umieścić wniosek o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej. W grę wchodzi także zwrócenie się o ustalenie zasad sprawowania opieki nad dziećmi wedle określonego planu, a ponadto wystąpienie o przyznanie alimentów na dzieci. Dopuszczalne jest też zwrócenie się o podział majątku, choć jest to możliwe tylko, o ile nie wydłuży nadmiernie postępowania.

 

Jakie dokumenty dołącza się do pozwu?

Do pozwu rozwodowego należy dołączyć oryginał odpisu zupełnego aktu małżeństwa, a także odpisu aktu urodzenia małoletnich dzieci. W razie ustanowionej rozdzielności majątkowej wymagany jest zawarty akt notarialny albo orzeczenie sądu. Ważne jest też udokumentowanie całkowitego i trwałego rozpadu pożycia.

Dokładność, sumienność, profesjonalizm